Hệ thống xăng dầu đúng đủ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

HỆ THỐNG XĂNG DẦU ĐÚNG ĐỦ xin thông báo tới quý khách hàng giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh từ 18h ,ngày 01 tháng 10 năm 2019

                             Mặt hàng

                               Đơn vị tính

                   ( đã bao gồm thuế GTGT)

                     Đơn giá

                        Xăng RON 95-III

                                  Đồng/lít

                     21.060

                       Xăng E5 RON 92 -II

                                  Đồng/lít

                     19.780

                        Dầu DO 0.05S

                                  Đồng/ lít

                     16.630

Đây là lần điều chỉnh đầu tiên giá xăng dầu  trong tháng 10 năm 2019 .Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tại trụ bơm của Hệ Thống Xăng Dầu Đúng Đủ .Xăng E5 Ron 92-II là 19.780đ/lít,xăng Ron 95-III là 21.060đ/ lít, dầu DO 0.05S là 16.630đ/lít.

< Trở lại