Hệ thống xăng dầu đúng đủ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

HỆ THỐNG XĂNG DẦU ĐÚNG ĐỦ xin thông báo tới quý khách hàng giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh từ 16h ngày 21 tháng 09 năm 2023

                         Mặt hàng

                               Đơn vị tính

                   ( đã bao gồm thuế GTGT)

                   Đơn giá

                  Xăng RON 97-V

                                  Đồng/lít

                    27.740

                 Xăng RON 95-III

                                  Đồng/lít

                    25.740

                 Dầu DO 0.05S-II

                                  Đồng/ lít

                    23.590

Đây là chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ ba trong tháng 09 năm 2023 . Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tại trụ bơm của Hệ Thống Xăng Dầu Đúng Đủ .Xăng Ron 97-V là 27.740đ/lít. Xăng Ron 95-III là 25.740đ/lít . Dầu DO 0.05S là 23.590đ/lít.

< Trở lại