Hệ thống xăng dầu đúng đủ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

HỆ THỐNG XĂNG DẦU ĐÚNG ĐỦ xin thông báo tới quý khách hàng giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh từ 15h, ngày 21 tháng 01 năm 2022

                         Mặt hàng

                               Đơn vị tính

                   ( đã bao gồm thuế GTGT)

                     Đơn giá

                  Xăng RON 95-III

                                  Đồng/lít

                   24.360

                 Xăng E5 RON 92 -II

                                  Đồng/lít

                   23.590

                 Dầu DO 0.05S-II

                                 Đồng/ lít

                  18.900

Đây là chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ hai trong tháng 01 năm 2022 .Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tại trụ bơm của Hệ Thống Xăng Dầu Đúng Đủ .Xăng E5 Ron 92-II là 23.590đ/lít. Xăng Ron 95-III là 24.360đ/lít . Dầu DO 0.05S là 18.900đ/lít.

< Trở lại