Hệ thống xăng dầu đúng đủ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

HỆ THỐNG XĂNG DẦU ĐÚNG ĐỦ xin thông báo tới quý khách hàng giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh từ 15h ngày 17 tháng 04 năm 2024

                         Mặt hàng

                               Đơn vị tính

                   ( đã bao gồm thuế GTGT)

                   Đơn giá

                  Xăng RON 97-V

                                  Đồng/lít

                    26.730

                 Xăng RON 95-III

                                  Đồng/lít

                    25.230

                 Dầu DO 0.05S-II

                                  Đồng/ lít

                    21.440

Đây là chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng nghị định 80-CP/2023 sử đổi một số điều trong kinh doanh xăng dầu ngày 17 tháng 11 năm 2023 .Gía nhiên liệu được điều chỉnh vào thứ 5 hàng tuần . Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tại trụ bơm của Hệ Thống Xăng Dầu Đúng Đủ .Xăng Ron 97-V là 26.730đ/lít. Xăng Ron 95-III là 25.230đ/lít . Dầu DO 0.05S là 21.440đ/lít.

< Trở lại