Thông báo tới khách hàng mua lẻ xăng ,dầu

 

Nhằm duy trì sự ổn định kinh doanh của khách hàng đang sử dụng xăng ,dầu của hệ thống đúng đủ .Số lượng hàng mà quý khách đã thanh toán bằng tiền mặt trước thời điểm giá xăng , dầu được điều chỉnh từ 15 h ngày 21/03/2017.Xin kiểm tra số lượng hàng còn tồn báo về hệ thống xăng dầu đúng đủ số điện thoại 096.286.286.7, hoặc trực tiếp liên lạc với bộ phận kinh doanh đang bán hàng cho quý vị . Để được trợ giá theo quy định .Trân trọng /

< Trở lại