Tư vấn khách hàng

Xăng dầu và các biện pháp xử lý ban đầu khi xảy ra cháy nổ

Xăng dầu và các biện pháp xử lý ban đầu khi xảy ra cháy nổ

Xăng dầu và các chất lỏng dễ cháy mang nhiều tính chất nguy hiểm về cháy, nổ. Dựa vào mức độ nguy hiểm cháy, nổ ...
Những điều cần biết và biện pháp PCCC tại các cây xăng

Những điều cần biết và biện pháp PCCC tại các cây xăng

Thời gian gần đây, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cửa hàng xăng dầu được dư luận đặc biệt quan ...
Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (CN ĐKKD) xăng dầu theo mẫu. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ...
Từ năm 2017, Việt Nam có thể bán tới 9 loại xăng

Từ năm 2017, Việt Nam có thể bán tới 9 loại xăng

Từ 1/1/2017, doanh nghiệp trong nước bán 9 loại xăng thay vì 3 loại như hiện tại...